Fikuron tuotannon­ohjauksesta tuli juuri helpompaa - lue lisää uudistuksista

14.2.2023
Blogi - Jani Korhola

Mitä odotat hyvältä tuotannonohjaukselta ja miten sen pitäisi mielestäsi toimia? Kuinka helppoa ERP:n käytön pitäisi olla? Olemme aloittaneet Fikurossa valmistavan teollisuuden tarpeisiin kohdistettujen muutosten sarjan ja tässä blogissa esittelemme ensimmäiset julkaistut toiminnot näihin liittyen.

Copy of VUD 2 TOP BANNER TAUSTAKUVA (1920 × 820 px) (18).jpg

Fikuro on soveltunut perustamisestaan lähtien hyvin pitkien ja pitkälle automatisoitujen tuotantosarjojen läpivientiin. Mukana on toki ollut myös toiminnallisuuksia, joiden avulla on ollut helppo hallita suoraviivaista tuotantoa, jossa työ tehdään työpisteillä ja työn tekemiseen tarvitaan ihmisiä. Olemme nyt julkistetuissa uudistuksissa panostaneet nimenomaan tähän jälkimmäiseen, jotta myös lyhyempien ja henkilösidonnaisten töiden seuranta ja ohjaus olisi Fikurossa mahdollisimman helppoa.

Blogissa käyn läpi kolme isompaa parannusta Fikuroon, joilla vaikutetaan suoraan tuotannon tehokkuuteen. Esitetyt roolit vaihtelevat toki yrityksen omien toimintatapojen mukaan ja voihan olla, että pienemmässä yrityksessä kaiken tekee yksi ja sama henkilö.

Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelunäkymä on tarkoitettu myyntitilausrivien helppoon käsittelyyn. Näkymän kautta nähdään kaikki vahvistettujen myyntitilausten myyntitilausrivit ja niistä voidaan muodostaa “könttänä” tai rivi kerrallaan työkortit työjonoon. Toiminnallisuuden löydät valikosta “Tuotanto - Tuotannonsuunnittelu”. Seuraavassa lyhyt esittely toiminnallisuudesta.

Ensimmäisessä näkymässä (kuva 1) näet kaikki vahvistetut myyntitilausten rivit, joista voit lähteä muodostamaan työkortit työjonoon. Näkymässä näytetään oletuksena seuraavan 30 päivän ajalle tulossa olevat toimitukset. Näkymässä myyntitilausrivit on lisäksi ryhmitelty riveihin, joista työkortit puuttuvat ja riveihin, joille työkortit on jo muodostettu. Näkymässä näet myös alustavan tilanteen tuotteen ja sen rakenteiden varastotilanteesta. Kun haluat muodostaa uusia työkortteja, valitse näkymästä  halutut rivit ja paina oikealta “Jatka” -painiketta.

 

kuva 1 - tuotannonsuunnittelu.png

Kuva 1: Tuotannonsuunnittelu

 

Klikattuasi “Jatka” -painiketta, siirryt Tuotantotiedot -näkymään. Tässä näkymässä valitsemasi rivit näkyvät siten, että niiden rakenne on avattuna. Jokaisesta rakenteen osasta muodostetaan oma työkortti. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että rakenteen taakse lisätyillä työvaiheilla pitää olla lisättynä myös työpiste, jotta työkortin työvaiheet voidaan viedä automaattisesti oikean työpisteen työjonoon. Mikäli tämä on jäänyt määrittelemättä rakenteen taakse, niin näkymä kyllä kertoo tämän käyttäjälle.

Näkymässä näet myös, onko työkortteja jo luotu, sekä sen, onko esim. puolivalmisteita jo valmiina, jolloin  voit jättää työkortit muodostamatta näiden osalta ja käyttää varastossa valmiina olevia puolivalmisteita. Kun tarvittavat päätökset työkorttien lisäämisestä on tehty, tehdään itse lisäys helposti “Vie tuotantoon” -painikkeesta. 

Työkortit muodostuvat rakenteessa määriteltyjen työpisteiden työjonojen viimeisiksi töiksi. Työkorttien muodostamisessa huomioidaan toki se, että tuoterakenteessa “alimpana” olevat rakenteet pitää valmistaa ensimmäisenä.

 

kuva 2 - tuotantotiedot.png

Kuva 2: Tuotantotiedot

Työjonon seuranta

Kun työkortit on muodostettu,  töiden seuranta on helppoa uudistetun työjononäkymän kautta. Olemme tuoneet uuteen näkymään lisää selkeyttä, helpottavia toimintoja töiden järjestelyyn sekä lisää tärkeää tietoa töiden etenemiseen liittyen, kuten materiaalien riittävyyden ja tiedon, miksi työvaihetta ei ole vielä aloitettu.

Työnjohtaja voi seurata töiden etenemistä helposti tämän uuden “Työjono”-näkymän kautta. Näkymään tuodaan oletuksena kaikki työkortit, joita ei ole vielä merkitty valmiiksi. Näin ollen työnjohtaja näkee heti  tuotannon kokonaistilanteen ja voi tehdä tarvittavat muutokset työpisteiden työjonoihin. On hyvä huomioida, että näkymään saa valittua näkyviin paljon alla olevaa enemmän sarakkeita (ks. kuva 3), kuten myyntitilauksen ja asiakkaan tiedot sekä erinäisiä työn aloittamiseen ja lopettamiseen sekä kestoihin liittyviä tietoja.

Työjononäkymän avulla on helppo paikantaa tuotannon pullonkaulat ja muut puuttumista vaativat asiat. Katsotaanpa tarkemmin esimerkkinäkymää (kuva 3):

  1. Maalaamon työjonon tukkii kaksi työtä, joissa edellinen työvaihe on vielä tekemättä. Tämän vuoksi on syytä siirtää jonon viimeisenä oleva työ ensimmäiseksi, jolloin maalaamon toiminta ei keskeydy.
  2. Seurauksena edellisestä, on myös hyvä mennä kysymään edeltävän työvaiheen tekijöiltä (Kokoonpano), onko heillä töiden kanssa ongelmia. Töitä on nimittäin jonossa, mutta mitään ei ole otettu työn alle.
  3. Kaikissa töissä materiaalia näyttäisi olevan tarpeeksi, jolloin tarvetta tilata mitään ei ole.
  4. Työpisteellä “Sirkkeli” ei ole yhtään työtä jonossa. On siis syytä tarkistaa tilauskanta / keskustella tuotannonsuunnittelijan kanssa, miksi töitä ei ole. Onko uudet tilaukset vain käsittelemättä vai onko tilauskanta nollilla?
  5. Työ numero 8 on työvaiheessa pintakäsittely, mutta jostain syystä se on työpisteen “Kokoonpano” alla. Työnjohtaja tietää toki, että tuolla pisteellä ei maalausta tehdä, joten sekin on syytä siirtää oikean työpisteen alle.

 

kuva 3 - työjono.png

Kuva 3: Työjono

Näin voidaan todeta, että hyvin ja selkeästi esitetyllä tiedolla voidaan huomata tuotannon tilasta jo monta asiaa. Näin epäkohtiin voidaan puuttua ja työtä järkeistää, jotta toiminta on mahdollisimman tehokasta.

Työpisteellä tehtävät kirjaukset

Olemme julkaisseet myös tuotantotiloissa työskenteleville työntekijöille uudet näkymät, joiden käyttö onnistuu sujuvasti vaikka kännykällä. Näin ollen voidaan unohtaa pöydillä pyörivät paperit ja erilliset laitehankinnat työpisteille töiden seuraamista varten. Toki joissain tapauksissa erillinen tablet, PC tai jopa paperi voivat olla työn toteuttamisen kannalta tarpeellisia. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun työn yhteydessä täytyy tarkastella suurikokoisia kuvia, joiden mahduttaminen pieneen näyttöön ei vain onnistu, tai kun työtilat ovat niin pölyisiä, että laitteet rikkoutuisivat helposti.

Tutustutaanpa hieman tarkemmin ominaisuuksiin. 

Työntekijä kirjautuu työpäivän aluksi Fikuroon ja hän pääsee omilla tunnuksillaan näkemään listan työpisteistä, joita yrityksellä on (kuva 4). 

 

kuva 4 - työpisteet näkymä.png

Kuva 4: Työpisteet

 

Hän valitsee oman työpisteensä listalta ja näkee suoraan omat tulevat työnsä tärkeysjärjestyksessä. Hän ottaa ensimmäisen työn käsittelyyn, koska edeltävät vaiheet ovat valmiina ja merkitsee itsensä työn suorittajaksi, jolloin Fikuroon tallentuu tieto työkortin työvaiheen tekijästä. Lisäksi, kun työ aloitetaan “Aloita valitut” -painikkeesta, saamme talteen myös työkortin työvaiheeseen käytetyn ajan. Tätä tarvitaan esimerkiksi jälkilaskennassa. Palkanlaskennassa tätä tietoa ei voida hyödyntää.

Työkortilla (kuva 5) työntekijä näkee helposti työhön liittyvät ohjeet, kuvat ja materiaalit. Lisäksi hän näkee edellisissä työvaiheissa lisätyt kommentit. Jos työkortilla on tilattu useampi kappale samaa tuotetta, voidaan edistyminen merkata vaikka jokaisen työvaiheessa valmistuneen kappaleen jälkeen “plus”-painikkeesta. Näin myös työnjohto näkee selkeästi missä työn kanssa mennään. Vaihtoehtoinen tapa on tehdä kaikki kappaleet ensin valmiiksi ja tehdä lopuksi kirjaus kaikille kerrallaan “Merkitse valmiiksi”-painikkeesta. 

Työvaiheen edistyessä työntekijä voi myös ilmoittaa työvaihekohtaisesti materiaalihukan sekä antaa lisätietoja seuraavan työvaiheen tekijälle. Materiaalihukka poistuu varastosaldoilta sitä mukaa, kun hukkaa työvaiheella kirjataan.

 

kuva 5 - työkorttinäkymä.png

Kuva 5: Työkortti

 

Kun viimeinenkin vaihe saadaan valmiiksi, tehdään lopuksi valmistumiskirjaus, joka vähentää valmistukseen käytetyt materiaalit (ja mahdollisen hukan) varastosta. Tämän jälkeen valmis tuote viedään varastoon ja tuote voidaan toimittaa asiakkaalle. 

Mitä seuraavaksi?

Edellä mainitut parannukset ovat siis ensimmäisiä isoja askeleita täysin uudistettuun tuotannonhallintaan. Olemme jo toteuttamassa parannuksia nyt julkaistuihin toimintoihin ja samalla suunnittelemme jo seuraavia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä suunnittelupöydällä on esimerkiksi materiaalitarpeen näyttäminen selkeästi, sekä tätä kautta ostotilausten että työkorttien suoraviivainen muodostaminen. Lisäksi luvassa on parannuksia alihankintana tilattavien työvaiheiden käsittelyyn. 

Täysin uutena ominaisuutena tulemme julkaisemaan vuoden 2023 aikana modernin ja helppokäyttöisen työkalun tuotannon kuormituksen ja resurssoinnin suunnitteluun sekä seurantaan.

Tiedotamme näistä ja monista muista parannuksista erikseen kunhan työ etenee.

Demoajanvaraus.png

Käyttäjä - kysyttävää tai palautetta Fikurosta?

Etsit sitten yhteystietoja, halusit antaa palautetta tai löytää Fikuron ohjeet, Fikuron asiakassivulta löydät kaiken tarpeellisen tiedon.  

Tutustu Fikuron asiakassivuun