Fikuro kehittyy ja monipuolistuu

24.5.2022
Blogi - Jani Korhola

Nopea kehitystahti on yksi tärkeimmistä asioista, kun uuden ohjelmiston käyttäjille halutaan varmistaa mahdollisimman hyvä asiakaskokemus. Tässä auttaa asiakkaan kuuntelu ja jatkuva palautteen kerääminen jo kehitysvaiheessa, jotta uusista ominaisuuksista tulee kerralla asiakkaiden tarpeisiin sopivia.

FIKURO kehittyy top banner

Kun aloitin toiminnanohjausjärjestelmä Fikuron tuotepäällikkönä vuoden 2022 alussa, minulle oli itsestään selvää, mitä tuon mukanani edellisestä työstäni taloushallinto-ohjelmisto Netvisorin tuotekehityksestä. Tärkein niistä oli asiakaspalautteen vastaanottaminen jo kehitysvaiheessa. Tuotepäällikkönä minulla on ollut loistava mahdollisuus lähteä rakentamaan Fikurosta sellaista toiminnanohjausjärjestelmää, jossa asiakkaan ääni kuuluu ja toiminnallisuudet tehdään aidosti asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. 

Olemme nyt alkuvuonna yhdessä muun Fikuro-tiimin kanssa pohtineet Fikuron tulevaisuuden suuntaa, analysoineet markkinaa sekä tutkineet tarkemmin, millaisia yrityksiä Fikuro pystyy ensisijaisesti auttamaan. Tämän tiimityön tuloksena muodostettiin myös Fikuron tuotekehityksen suuntaviivat, joiden mukaan olemme päässeet etenemään jo hetken aikaa.

Fikuron tuotekehitys - tätä on tulossa

Ensimmäisenä olemme ottaneet työn alle Fikuron käyttöönottoa helpottavia asioita, ja nämä parannukset onkin jo pääosin tehty. Fikuro on integroitavissa useisiin taloushallintojärjestelmiin, joista Netvisorin ja Procountorin kohdalla olemme hyödyntäneet mahdollisimman pitkälti olemassa olevia rajapintoja. 

Fikurossa muodostuvan datan laatuun liittyen olemme juuri työstämässä niin kutsuttua laskentakohdekäsittelyä. Jos haluat tehdä tarkempaa laskentaa joko projektin kuluista tai asiakaskannattavuudesta, sujuu työ helpommin, kun kirjanpitoon ja yrityksen sisäiseen laskentaan tarvittavat tiedot ovat mukana heti alusta lähtien. 

Lisäksi suunnitteilla on rakennetuotenäkymän selkeyttäminen, joka tulee näkymään asiakkaillemme uudistettuna ulkoasuna ja käytettävyyden selkeänä paranemisena. Rakennetuotenäkymän uudistuksen ennakoimme saavamme valmiiksi alkusyksyn 2022 aikana.

Seuraavana isompana työnä aloitamme paljon toivotun julkisen rajapinnan (API) tekemisen. Julkisen rajapinnan avulla voimme paremmin vastata siihen toiveeseen, että Fikuron voisi liittää jo käytössä oleviin suunnittelu- ja muihin ohjelmistoihin. Rajapinta mahdollistaa myös laajemman kumppaniverkoston rakentamisen ja sen avulla voimme huomattavasti paremmin palvella asiakkaitamme sekä tarjota pitkälle integroidun ja automatisoidun järjestelmäkokonaisuuden.

Loppuvuoden aikana tulemme myös parantamaan Fikuron nykyistä – jo varsin hyvin toimivaa – kokonaisprosessia. Tällä tarkoitan sitä, miten järjestelmän eri osat – myynti, ostot, tuotanto ja varastot – toimivat yhteen ja mahdollistavat pitkälle viedyn automaation sekä läpinäkyvyyden yrityksen toimintaan. 

Kun nämä saadaan valmiiksi, tulemme jatkamaan varastonohjauksen / -arvostuksen menetelmän FIFOn kanssa, työkuormituksen, tuotekonfiguraattorin sekä projektihallinnan parantamisen parissa. Paljon muutakin listalle on jo kirjattu, mutta palataan niihin tuonnempana. 

Demoajanvaraus.png

Käyttäjä - kysyttävää tai palautetta Fikurosta?

Etsit sitten yhteystietoja, halusit antaa palautetta tai löytää Fikuron ohjeet, Fikuron asiakassivulta löydät kaiken tarpeellisen tiedon.  

Tutustu Fikuron asiakassivuun